การปรับตั้งPermalinks

การปรับตั้ง Permalinks

การปรับตั้ง Permalinks ให้กับ WordPress

การตั้งค่าPermalinksเพื่อที่จะให้โพสและเพจ มีชื่อURLที่สอดคล้องกับเนื้อหา เป็นโครงสร้างสำหรับการทำSEO เพื่อที่โรบอทมาเก้บข้อมูลแล้วเนื้อหาแล้ว สามารถทราบได้ว่าชื่อลิงค์ก็เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเช่นกัน เป็นการเพิ่มความมั่นใจ ว่าURLนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับชื่อลิงค์นั้นเอง
วิธีการตั้งค่า Permalinks สามารถทำได้โดยการเลือกที่ หัวข้อ Settings ล่างสุดแล้วเลือก Permalinks เมื่อเข้ามาจะเห็น Common Settings
ตัวเลือกแรก  Default   เมื่อเลือกแล้วโพสกับเพจจะเป็นลักษณะดังนี้

เว็บไซต์สำหรับสอนwordpress


ตัวเลือกที่สอง Day and name เมื่อเลือกแล้วโพสกับเพจจะเป็นลักษณะดังนี้    http://www.xxxxxxx.com/2014/06/04/sample-post/
ตัวเลือกที่สาม Month and name เมื่อเลือกแล้วโพสกับเพจจะเป็นลักษณะดังนี้
http://www.xxxxxxx.com/2014/06/sample-post/
ตัวเลือกที่สี่ Numeric เมื่อเลือกแล้วโพสกับเพจจะเป็นลักษณะดังนี้
http://www.xxxxxxx.com/archives/123
ตัวเลือกที่ห้าPost name เมื่อเลือกแล้วโพสกับเพจจะเป็นลักษณะดังนี้
http://www.xxxxxxx.com/sample-post/

ตัวเลือกสุดท้ายที่ต้องปรับแต่งค่าเองว่าจะให้แสดงแบบไหน Custom Structure  เมื่อเลือกแล้วโพสกับเพจจะเป็นลักษณะอิสระ
แต่จำเป็นจะต้องใช้งาน.htaccess เพื่อที่จะสามารถกำหนดURLในรูปแบบที่ต้องการได้เช่น
ตัวอย่าง สมมุติเราต้องการurl ที่บอกถึงชื่อผู้เชียนและชื่อโพส
http://www.xxxxxxx.com/%author%/%postname%/
ตัวแปรอื่นๆสำหรับการใช้แบบอิสระ
%post_id%
%postname%
%year%
%monthnum%
%day%
%category%
%author%

การปรับตั้งPermalinks2

สำหรับการสร้าง .htaccess  ให้ทำการเปิ ดNotepad แล้วทำการใส่โค้ดด้านล่างลงไป
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ – [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L] </IfModule>
# END WordPress
แล้วทำการเลือก Save As ตั้งชื่อไฟล์ว่า .htaccess   ปรับSave as type เป็นAll Files แล้วกดSave เสร็จแล้ว
สำหรับการใช้งานไฟล์ .htaccess ให้ทำการใช้โปรแกรมFTP เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ลงโปรแกรม wordpressไว้แล้วลากไฟล์ .htaccess เข้าไปวางในชั้นเดียวกับที่ลงwordpressไว้แล้วทำการปรับ Permission เป็น 777 หลังจากนั้นเข้าไปยังSettings เพื่อเลือกใช้งาน ออฟชั่น  Custom Structure  แล้วกดSave ก็จะสามารถใช้งานได้  แต่สำหรับคนที่ใช้รูปแบบ
http://www.xxxxxxx.com/%postname%/ นั้น ออฟชั่นจะเลื่อนกลับมายัง Post name เนื่องจากเป็นรูปแบบของPost name นั้นเองไม่ต้องตกใจอะไร

About the Author admin