การใช้งานโดเมนเนม

การใช้งานโดเมนเนมกับ WordPress

การใช้งานโดเมนเนมกับ WordPress

ก่อนเริ่มทำการใช้งานWordpressนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้จักและ มี โดเมนเนมเสียก่อน ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับโดเมนเนมกันก่อน โดเมนเนมคือ ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ อาจจะใช้ เป็นชื่อของเว็บไซต์ หรืออีเมลแอดเดรส) เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทมเพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้งเราอาจจะใช้ “ที่อยู่เว็บไซต์” แทนก็ได้
โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากนิยมตั้งชื่อที่คุ้นเคยและ ติดหู ได้ยินแล้วจำได้ง่าย ส่วนการใช้ไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อเราการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้หือ ผู้เข้าชมไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงเข้าชมใช้งานโดเมนเนมเดิมได้
อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ “-” (ยัติภังค์) คั่นด้วย “.” (มหัพภาค) โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A – Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน ปัจจุบันสามารถตั้งชื่อโดเมนเป็นภาษาไทยได้แล้ว โดยใช้ IDN Domain name   1 ไอพีแอดเดรส สามารถใช้โดเมนเนมได้มากกว่า 1 โดเมนเนม และหลายๆ โดเมนเนมอาจจะใช้ไอพีแอดเดรสเดียวกันได้

การจดทะเบียนชื่อโดเมนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การจดทะเบียนโดเมนต่างประเทศ
2. การจดทะเบียนโดเมนภายในประเทศ

การใช้งานโดเมนเนม2

การจดทะเบียนโดเมนต่างประเทศ
1. .com ใช้ทำเว็บไซต์ของบริษัท ห้างร้านโดยทั่วไป รวมทั้งเว็บไซต์ส่วนตัว และมีบางครั้งนำไปใช้ทำเว็บไซต์ (web site) ประเภทอื่นๆ ด้วย
2. .net ใช้ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ค (network) ของคอมพิวเตอร์ หรือเว็บไซต์บริการอินเทอร์เน็ต แต่บางครั้งก็นำไปใช้ด้านอื่นด้วย
3. .org ใช้ทำเว็บไซต์ของส่วนราชการ บางครั้งก็มีการจดทะเบียนนำไปใช้กับเว็บไซต์ประเภทอื่นด้วย
หลักที่ใช้ในการตั้งชื่อโดเมน ความยาวของชื่อ Domain ตั้งได้ไม่เกิน 63 ตัวอักษร
1. สามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลข หรือเครื่องหมายขีด (-) ได้
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้
3. ห้ามใช้เครื่องหมายขีด (-) นำหน้าชื่อ domain
4. ห้ามเว้นวรรคในชื่อโดเมน

About the Author admin