ระบบจัดการความคิดเห็น2

ระบบจัดการความคิดเห็นใน WordPress

ระบบจัดการความคิดเห็นใน WordPress

ระบบจัดการความคิดเห็น( Comments ) เป็นระบบที่มีความสำคัญมากแต่ปัจจุบันคนส่วนมากจะมองไม่ค่อยเห็นถึงประโยชน์ของมัน เมื่อสมัยก่อนนั้นเว็บไซต์ทั่วไปมักจะเป็นเว็บไซต์แบบสื่อสารทางเดียวคล้ายๆ พวกโทรทัศน์และ วิทยุนั้นเอง ต่อมาเกิดแนวคิดเว็บ 2.0 (WEB 2.0)   ที่ มีความเชื่อมโยงกับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ซึ่งมีลักษณะส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปันข้อมูล

การพัฒนาในด้านแนวความคิดการออกแบบที่เน้นผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง โดยกลุ่มผู้ใช้งานเป็นผู้สร้างเนื้อหาขึ้นเอง ต่างจาก เว็บ 1.0 ที่กลุ่มผู้ใช้ถูกจำกัดบทบาทโดยทำได้แค่เพียงการเยี่ยมชม หรือดูเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจ สำหรับตัวอย่างของเว็บ 2.0 ได้แก่ บล็อก เครือข่ายสังคมออนไลน์ สารานุกรมเสรี วิดีโอแชริง โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ แมชอัพส์ และ โฟล์คโซโนมี

ดั้งนั้นระบบComments นั้นสามารถทำให้มีการติดต่อทั้งสองทางได้เช่นกัน คือผู้เข้าชม ผู้บริโภคสามารถติชม หรือแสดงความคิดเห็นต่อสินค้าหรือบริการได้อย่างเป็นอิสระ และยังติดต่อสื่อสารกับเจ้าของเว็บไซต์ได้อีกด้วย โดยที่ข้อมูลที่แสดงไปนั้นเป็นแบบสาธารณะ ทุกคนสามารถเข้าชมหรือ ตอบกลับได้
วิธีตั้งค่าระบบcommentsในwordpress สามารถทำได้โดยการกด เมนู Settings  > Discussion
จะมีการตั้งค่าหลักของระบบแสดงความคิดเห็นอยู่ 4 อันคือ

ระบบจัดการความคิดเห็น
Default article settings
Attempt to notify any blogs linked to from the article
พยายามที่จะแจ้งให้ทราบบล็อกใด ที่เชื่อมโยงมายังบทความ
Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks)
ช่วยให้การแจ้งเตือนการเชื่อมโยงจากบล็อกอื่นๆ (pingbacks และ trackbacks )
Allow people to post comments on new articles
อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเบนบทความใหม่
Other comment settings
Comment author must fill out name and e-mail
ผู้เขียนความคิดเห็นจะต้องใส่ชื่อและอีเมล
Users must be registered and logged in to comment
ผู้เขียนความคิดเห็นจะต้องลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเพื่อคอมเม้นท์
Automatically close comments on articles older than …. Days
ปิดการแสดงความคิดเห็นโดยอัตโนมัติเมื่อบทความมีอายุเกิน …. วัน
Enable threaded (nested) comments ….. levels deep
เปิดใช้ส่วนย่อย (Reply) ความคิดเห็น ….. ระดับ
E-mail me whenever
Anyone posts a comment
เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังadmin E-mail
comment is held for moderation
เมื่อการแสดงความคิดเห็นรอการดำเนินการส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปยังadmin E-mail
Before a comment appears
Comment must be manually approved
ความคิดเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติจากadmin ก่อนที่จะแสดงผล
Comment author must have a previously approved comment
ผู้แสดงความคิดเห็นจะต้องเคยได้รับการการอนุมัติความคิดเห็นมาก่อนจึงจะแสดงผล

 

About the Author admin