วิธีการทำไฟล์ .htaccess

วิธีการทำไฟล์ .htaccess สำหรับ WordPress

วิธีการตั้ง Permalinks เพื่อให้urlแสดงชื่อตามชื่อเพจและโพสในAppserv

ตัวอย่าง

www.wordpress.com/วิธีการการลงwordpress

  1. Start > All Programs > Appserv  > Configuration Server > Apache Edit the httpd.conf Configuration File

หาบรรทัด

#LoadModulerewrite_module modules/mod_rewrite.so

ถ้าเจอให้เอา # ออก แล้วเซฟ

ต่อไปเลือก Control Server by Service > Apache Restart

2.เปิดNotePadวางคำสั่ง

# BEGIN WordPress<IfModulemod_rewrite.c>RewriteEngineOnRewriteBase /wordpress/RewriteRule^index\.php$ – [L]RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-fRewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-dRewriteRule . /wordpress/index.php[L]</IfModule>

# END WordPress

—กด Save As  ตั้งชื่อ File Name.htaccess

—Save As Type ด้านล่างตั้งค่าเป็น All Files

—แล้วทำการกดSave นำไฟล์ที่ได้ไปวางในโฟลเดอร์ wordpress

 

วิธีการตั้ง Permalinks เพื่อให้urlแสดงชื่อตามชื่อเพจและโพสในHOST

ตัวอย่าง

—  www.wordpress.com/วิธีการการลงwordpress

—

—1.เปิดNotePadวางคำสั่ง

—# BEGIN WordPress <IfModulemod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ – [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] </IfModule> # END WordPress

 

—กด Save As  ตั้งชื่อ File Name .htaccess

—Save As Type ด้านล่างตั้งค่าเป็น All Files

—แล้วทำการกดSave นำไฟล์ที่ได้ไปวางในโฮสร่วมกับตัวลงwordpress

—เข้าไปในHostด้วย FTP ตั้งค่า Permission ไฟล์ .htaccessเป็น 777

About the Author admin